Privacy

Privacyverklaring in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Augustus 2019
Laura Saelman Photography gaat vertrouwelijk om met alle gegevens die ik van u ontvang. In de volgende informatie wil ik u een uitgebreid beeld geven door middel van een privacyverklaring. Heeft u vragen over de verwerking van u persoonsgegevens, neem dan contact met mij op.

Over Laura Saelman
Welkom op mijn website en bedankt voor je interesse in mijn werk. Deze website www.laurasaelman.com wordt beheerd door mij, Laura Saelman. Ik heb de verwerkingsverantwoordelijkheid in de zin van AVG. Heeft u vragen over deze privacyverklaring of heeft wilt u een aanpassingsverzoek indienen neem dan contact met mij op: info@laurasaelman.com.

Laura Saelman Photography
KvK 69379432
E-mail: info@laurasaelman.com
Telefoon: +31 6 304 180 72

1. Verwerking Persoonsgegevens
Laura Saelman Photography kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Laura Saelman Photography.

     1. Voor- en achternaam
     2. Adresgegevens
     3. Telefoonnummer
     4. E-mailadres
     5. Betaalgegevens 
     6. Andere specifieke informatie die u doorgeeft, zoals trouwdatum en locaties.
     7. Cookies
     8. Verschillende social media gegevens waarmee u ons benadert.
     9. Gemaakte foto’s in uw opdracht

2. Doel voor de verwerking persoonsgegevens (Waarom Laura Saelman Photography gegevens nodig heeft). 
Uw gegevens worden verwerkt voor de volgende doelen of verplichtingen.
- Het eerste en mogelijk verdere contacten d.m.v. mailen, bellen, Whatsappen of Facebook Messenger. 
- Het maken van offertes en facturen.
- Om producten bij u te bezorgen.
- Het realiseren van uw product.
- Het nakomen van wettelijke verplichting.

3. Delen van persoonsgegevens met derden:
Laura Saelman Photography verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden.

4. Duur van opslag
Laura Saelman Photography bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. 
- De door uw verstrekte gegevens niet leidend tot een opdracht max 3 jaar.
- De door uw verstrekte gegevens leidend tot een opdracht max 8 jaar (ivm belastingdienst).
- Foto bestanden blijven bestaan voor de duur van 5 jaar en kunt u altijd blijven bestellen tot het einde van deze periode.

5. Recht op inzage, rectificatie of verwijderen van de persoonsgegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@laurasaelman.com Laura Saelman Photography zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

6. Beveiliging
Laura Saelman Photography neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Laura Saelman Photography maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door Laura Saelman Photography verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact via info@laurasaelman.com.

7. Bijzonder fotogebruik
Het kan voorkomen dat Laura Saelman Photography één of meerdere foto’s van u wilt gebruiken voor haar portfolio. Dit kan zijn voor drukwerk, websites of social media. Uiteraard vraagt Laura Saelman Photography hiervoor uw toestemming en kunt u ten aller tijden uw akkoord op gebruik hiervan annuleren. 

8. Klacht
Heeft u een klacht met betrekking op uw persoonsgegevens of de manier waarom dit verzameld wordt? Dan kunt u contact met ons opnemen via info@laurasaelman.com.